Deze website gebruikt cookies voor Google Analytics.

Vanwege de privacywetgeving kunt u deze website niet gebruiken zonder het gebruik van deze cookies te accepteren.

Bekijk het privacybeleid

Door te accepteren geeft u toestemming voor tracking cookies van Google Analytics. U kunt deze toestemming ongedaan maken door de cookies in uw browser te wissen.

Pedofilie in Justitie

Als moraliteitsfilosoof en decennialang verdediger van de vrije wil heb ik in februari 2022 GMOdebate.org opgericht om dieren en planten te verdedigen tegen eugenetica.

Decennia lang heb ik de fundamenten van de wetenschap en het idee dat de geest door de hersenen wordt geproduceerd in twijfel getrokken via een kritische filosofische blog over psychiatrie, Zielenknijper logoZielenknijper.com.

De blog hielp bij het ontmaskeren van pedofilie binnen Justitie en onderzocht de politieke corruptie achter de euthanasiewetgeving in de psychiatrie.

Foto © NRC Handelsblad

Minister Els Borst

Els Borst

De minister was een oudere vrouw en een actieve pleitbezorger van de vrije keuze om het leven te beëindigen, terwijl mijn kritische blog actief tegenargumenteerde tegen euthanasie in de psychiatrie. In wezen was de minister destijds de voornaamste tegenstander van mijn kritische blog, namens de vrije keuze voor euthanasie vanwege een geestelijke wens.

Aanval op Mijn Huis in Utrecht

[Toon de bekentenis en mijn reactie aan het Juridisch Loket]

Bekentenis van de dader

In 2020, twee maanden na de start van de aanval op mijn woning, bekent de dader plotseling en zonder reden per e-mail aan mij dat een valse verdenking en een dreiging met een politie-inval in 2018 niet van hemzelf afkomstig was, maar van mensen van de gemeente. Hij schreef ook in zijn e-mail dat hij bewondering voor mij had gekregen.

De bekentenis van de dader kwam op een vreemd moment. Tot dan toe had hij mijn woning en inboedel vernield en de schademelding tegen de redelijkheid in genegeerd. Ook had de dader zich absurd respectloos gedragen en werd hij gewelddadig, waarvoor proces-verbaal is opgemaakt.

Jan Jaap, voor mij ben jij een speciale man, die zich kwijt van goed huurdersschap in alle opzichten.

Je weet, dat ik je ooit [vals] verdacht, hetgeen niet eens van mij zelf kwam, doch van mensen van de gemeente.

Langzamerhand heb ik wel waardering voor jouw persoon op kunnen brengen. Daarom vind ik de huidige calamiteiten heel erg vervelend.

De dader is een geschoold ingenieur waarvan verwacht mag worden dat hij wist wat hij deed.

Ik kon niet verklaren waarom mensen bij de gemeente een valse verdenking zouden hebben geuit en zouden dreigen met een politie-inval in mijn kleine kamer midden in het centrum van Utrecht.

Ik was oprichter van de Facebookpagina Ik Hou Van Utrecht met destijds ruim 14.000 lezers, die actief werd beheerd door meerdere social media redacteuren, en waar veel mensen blij mee waren. Publicaties hadden regelmatig meer dan 500 likes.

Verder had ik geen relatie of geschiedenis met de gemeente, noch met de politie.

Juridisch Loket

Tijdens de aanval op mijn huis heb ik contact opgenomen met het Juridisch Loket. In haar reactie verzonden zij een persoonlijke e-mail van een psychiatrisch patiënt mee die een bedreigend paranoïde verhaal vertelde. De e-mail was ondertekend met mevrouw Arts.

Dat moet technisch onmogelijk zijn geweest en kan in principe geen ongeluk zijn geweest. Het is bovendien vrijwel onmogelijk dat een gewone medewerker van het Juridisch Loket zoiets zou doen, omdat je je baan daardoor kunt verliezen, of erger.

U verzendt in uw bericht een email van iemand anders. Dat lijkt mij niet zomaar te mogen kunnen gebeuren, omdat jullie te maken hebben met gevoelige informatie van mensen.

Ik kan natuurlijk denken aan corruptie of trieste motieven bij u als individu om dat te doen, en in dat geval zal het geen intelligente daad zijn. Dat er mensen zijn met psychische problemen betekent niet dat je malafide artsen een vrijbrief moet geven om in hun hersenen te rommelen. Voor u als medewerker van het Juridisch Loket is het van belang om uw plaats te kennen en kwaliteit te leveren, ook als mensen zich niet correct gedragen of ideeën hebben die niet juist zijn. Voor corruptie mag geen plaats zijn.

Ondanks het potentieel voor een dubieuze daad uwerzijde, bericht ik u bij deze dat de fout niet zou mogen kunnen voorkomen als het om een ongeluk zou gaan.

Buiten de fout alsnog bedankt voor het advies! Ik hoop dat u mensen met oprechtheid ten dienst zal zijn.

Details van de aanval zijn beschikbaar op mijn blog Zielenknijper logoZielenknijper.com.

Samenvattend kwam de aanval uit de lucht vallen en was absoluut absurd. De intimidatie door de politie, het geweld, de laster en de corruptie van de rechterlijke macht waren onnatuurlijk.

Euthanasie in de psychiatrie

Een paar maanden vóór de aanval op mijn huis in 2019 liet Google voortdurend een opmerkelijke advertentie op mijn telefoon zien voor een kleine lokale krant van een ver weg stadje waar ik op geen enkele manier mee verbonden ben, wat me deed denken aan de politieke corruptie waarover ik had gerapporteerd ongeveer tien jaar eerder.

Politieke afpersing en euthanasie in de psychiatrie ('the Dutch Way') Bron: Zielenknijper logoZielenknijper.com

Dit levert een extra aanwijzing op dat de aanval op mijn huis waarschijnlijk verband houdt met minister Els Borst en mijn berichtgeving over pedofilie bij Justitie.

Verkrachting van kinderen

Joris Demmink

Het hoofd van het Nederlandse rechtssysteem (hoogste functie), Joris Demmink, verkrachtte jonge kinderen.

Ikzelf [advocaat] vertegenwoordig twee Turkse slachtoffers die zijn verkracht en seksueel misbruikt toen ze 11 en 14 jaar oud waren. De dader was tegenwoordig een hoge Nederlandse overheidsfunctionaris Secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de heer Joris Demmink.

De heer Demmink werd in 1995 betrapt tijdens het plegen van seks met de twee kinderen, in Turkije, tijdens het bijwonen van een feest in Bodrum. Op dit feest werden jonge kinderen seksueel misbruikt.

De twee goed gedocumenteerde strafrechtelijke aanklachten die door de twee Turkse jongens tegen de heer Demmink zijn ingediend, zijn nooit onderzocht. Zodra de heer Demmink een persoon van belang werd, werd het onderzoek stopgezet. Al het videobewijs verdween en alle telefonische communicatie tussen de verdachten viel plotseling stil. Dit gebeurde voordat de heer Demmink het hoofd van de Nederlandse justitie werd.

(2012) csce.gov/sites/helsinkicommission.house.gov

Klokkenluiders onderdrukt

Yvonne Keuls

Volkskrant: ‘Het is een absoluut onrecht wat er geschied is’

Terwijl nota bene in het Haagse Paleis van Justitie pedo-pornofoto’s werden gemaakt, keek Justitie de andere kant op. En werd niet de pedofiele rechter, maar klokkenluidster Yvonne Keuls belasterd en bedreigd. Aangiftes tegen de rechter werden geseponeerd.

De rechter (Theo Reub) is nooit vervolgd en mocht met vervroegd pensioen terwijl Yvonne Keuls te maken kreeg met bedreiging.

De minister van Justitie was erbij betrokken. Het is al de 4e pedoseksuele rechter die in de recente jaren wordt beschermd door zijn collega’s en Justitie.

Yvonne: “Minister van Justitie Opstelten, die de pedo-rechter Joris Demmink steeds op opvallende wijze in bescherming heeft genomen, was een vriendje van de rechter.

Ik werd verguisd omdat ik als klokkenluider een kinderrechter heb aangeklaagd. Dat het intussen wel ging om iemand die de hoogste vorm van machtsmisbruik jegens kinderen had begaan, deed kennelijk niet ter zake.

Demmink Doofpot Demmink Cover-up Bron: demminkdoofpot.nl Twitter: Arrestatie Demmink Bron: twitter.com/ArrestDemmink

De Washington Times verwijdert artikelen over pedofielen

De Washington Times heeft alle artikelen over het hoofd van justitie Joris Demmink verwijderd, wat verdacht zou kunnen zijn. Een lege onderwerpsamenvatting over Joris Demmink blijft op de website staan.

De grote Nederlandse krant RTL Nieuws schrijft in zijn onderwerpsamenvatting: Joris Demmink wordt vervolgd voor de verkrachting van kinderen, wat aangeeft dat het verwijderen van het onderwerp niet op zijn plaats was.

De Washington Times

Nederlands onrecht: wanneer kinderhandelaren een natie regeren

YouTube (downloaden) | Turkse politieagent: Demmink verkrachtte kinderen


Pedofilie in Justitie van Nederland

In 1995 werd het hoofd van de Nederlandse Justitie betrapt tijdens het plegen van seks met twee kinderen. Videobewijs werd vermist en het onderzoek werd stopgezet.

Afgedrukt op 28 februari 2024

Inhoudsopgave (TOC)

Hoofdstuk

    Verzenden naar eReader of PDF-download

    Amazon Kindle Gebruik de synchronisatiefunctie van uw eReader om een gedownload eBook naar uw apparaat te kopiëren. Voor Amazon Kindle, ga naar amazon.com/sendtokindle.