Deze website gebruikt cookies voor Google Analytics.

Vanwege de privacywetgeving kunt u deze website niet gebruiken zonder het gebruik van deze cookies te accepteren.

Bekijk het privacybeleid

Door te accepteren geeft u toestemming voor tracking cookies van Google Analytics. U kunt deze toestemming ongedaan maken door de cookies in uw browser te wissen.

Aanvallen op tegenstanders van GGO

Wereldwijd liggen tegenstanders van ggo onder vuur. De ernst van de aanvallen varieert van intimidatie en bedreiging tot fysieke aanvallen. Landen die ggo's verbieden, worden gestraft met economische sancties.

De ggo-industrie heeft een prikkel om oorlog te zoeken. Het wordt gezien in de “anti-wetenschap” of “oorlog tegen de wetenschap” verklaring, wat een verklaring van ketterij is die een basis vormt voor vervolging.

(2023) “Anti-wetenschap” of “oorlog tegen wetenschap” verklaring van tegenstanders van GGO's Het internationale wetenschappelijke establishment eiste in 2021 dat antiwetenschap wordt bestreden als een veiligheidsdreiging die vergelijkbaar is met terrorisme en nucleaire proliferatie. Bron: /antiscience/

Het aanvallen van GGO-tegenstanders is een gevaarlijke trend die hopelijk wordt afgeremd door bewustwording. Om het ggo-debat te winnen, is het nodig om de oorlog die wordt aangewakkerd door de ggo-industrie te voorkomen en de weg terug te forceren naar een pad van intellect en rede.

Het GGO-debat mag geen politiek debat zijn. Het moet filosofisch zijn en betrekking hebben op wat het beste is voor de natuur en de toekomst van de mensheid.

Gewelddadige uithuiszetting tijdens Kerstmis

In 2022 werd in 🇮🇳 India een anti-ggo-onderzoeker met geweld uit haar huis gezet door het leger tijdens Kerstmis 2022. De uitzetting was illegaal.

Aruna Rodrigues (2023) Huis-uitzetting van anti-ggo-onderzoeker : 'strijdkrachten bedoeld om de rechten van burgers te beschermen, niet aan te vallen' De minister van Binnenlandse Zaken van 🇮🇳 India moet onmiddellijk een onderzoek instellen naar hoe de lokale politie mocht deelnemen aan een illegale aanval op anti-ggo-onderzoeker Aruna Rodrigues.

Rodrigues werd illegaal uit haar eigen huis gezet, net toen ze zich voorbereidde om Kerstmis te vieren met familie en vrienden.
Bron: Counterview | Change.org-petitie: veroordeel de lafhartige aanval op de prominente anti-ggo-publieke campagnevoerder Aruna Rodrigues in India

Gewelddadige aanval thuis in 🇫🇷 Frankrijk

In 2023 werd in 🇫🇷 Frankrijk een graanboer die een rechtszaak tegen Bayer-Monsanto won, gewelddadig aangevallen in zijn huis. De aanvallers zeiden: “We zijn het zat om je te horen en je gezicht op tv te zien”.

Paul François (2023) Paul François, de graanboer die ggo-gigant Bayer-Monsanto veroordeelde, werd gewelddadig aangevallen in zijn huis Op 8 december veroordeelde de rechtbank van Lyon Bayer, ex-Monsanto, tot schadevergoeding tot 11.135 euro aan de graanboer die in 2004 vergiftigd was met het herbicide Lasso. Paul François, die 1,2 miljoen euro eiste, vindt dit een schandalige beslissing. Bron: francetvinfo.fr

De bekende economiejournalist Salomé Saqué schreef de volgende opmerking over de aanval.

Salomé Saqué

Wanneer milieuactivisten protesteren, noemt Gérald Darmanin [minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk] hen "ecoterroristen" en stuurt hij honderden politieagenten, maar wanneer de klokkenluider die Monsanto heeft veroordeeld het slachtoffer is van een aanval die niet zorgwekkender kan zijn, is er radiostilte .

(2023) Salomé Saqué op Twitter Bron: Twitter

In 2020 werd een Franse biologische boer in het ziekenhuis opgenomen nadat vandalen zijn boerderij hadden besproeid met ggo-pesticide.

(2020) Vergiftiging van biologische boer bij aanval met GGO-pesticiden Bron: GMWatch.org

Bedreigd en geïntimideerd door de regering

In 🇲🇽 Mexico werd een ggo-onderzoeker bedreigd en geïntimideerd door de regering om publicatie van zijn onderzoek in Nature te voorkomen.

Dr. Ignacio Chapela

'Ik wil op geen enkele manier een martelaar zijn, maar ik kan er niet omheen dat ik me nu realiseer dat dit een zeer, zeer goed gecoördineerde en betaalde campagne is om ons ggo-onderzoek in diskrediet te brengen.' Dr. Ignacio Chapela

Hij [overheidsfunctionaris] verwijst naar het kennen van mijn familie en manieren waarop hij toegang kan krijgen tot mijn familie. Het was erg goedkoop. Ik was bang. Ik voelde me geïntimideerd en ik voelde me zeker bedreigd.

De officiële bioveiligheidscommissaris nam hem mee naar een lege kantoorruimte waar hem werd verteld dat hij 'een heel serieus probleem veroorzaakte, waarvoor hij zou boeten'. De ontwikkeling van ggo-gewassen was iets dat in Mexico en elders zou gebeuren.'

Dr. Chapela antwoordde: 'Dus je gaat nu een revolver tevoorschijn halen en me vermoorden of zoiets, wat is er aan de hand?'. Toen bood de Biosafety-functionaris Dr. Chapela een deal aan: hij zou deel kunnen uitmaken van een geheim wetenschappelijk team van topwetenschappers dat de wereld informeerde over GGO. Hij kon zijn teamleden ontmoeten in Baja, Californië. Twee wetenschappers van Monsanto en twee van DuPont.

Dr. Chapela weigerde: 'Nou, dat is niet de manier waarop ik werk, en ik was niet het probleem, en het probleem is GGO'. Toen namen de gebeurtenissen een zeer sinistere wending. 'Hij brengt mijn familie ter sprake', herinnert dr. Chapela zich. 'Hij verwijst naar hem die mijn familie kent en manieren waarop hij toegang kan krijgen tot mijn familie. Het was erg goedkoop. Ik was bang. Ik voelde me geïntimideerd en ik voelde me zeker bedreigd. Of hij het meende weet ik niet, maar het was zo smerig dat ik voelde "waarom zou ik hier zijn, naar dit alles luisteren en zou ik moeten vertrekken".'

De bedreigingen werden heviger tegen Dr. Chapela, die een brief ontving van een onderstaatssecretaris voor landbouw, waarin stond dat de regering 'ernstige zorgen' had over de 'gevolgen die zouden kunnen worden ontketend' van zijn ggo-onderzoek. Bovendien zou de regering 'de maatregelen nemen die zij nodig acht om eventuele schade aan de landbouw of de economie in het algemeen die de inhoud van deze publicatie zou kunnen veroorzaken' te herstellen'

Dr. Chapela is van mening dat de aanpak niet verwonderlijk was, aangezien het ministerie van Landbouw zelf 'doorzeefd is met belangenverstrengeling'. Er werken gewoon woordvoerders van DuPont, Syngenta en Monsanto.

Iets meer dan twee maanden later publiceerde het team van Dr. Chapela hun ggo-onderzoek in Nature.

(2009) 🌽 Immorele maïs - verslag van de Chapela-affaire Dit is verreweg het beste verslag van het Mexicaanse maïsschandaal en de campagne van Monsanto en zijn aanhangers om de onderzoekers van Berkeley, David Quist en Ignacio Chapela, in diskrediet te brengen. Bron: GMWatch.org

Gewelddadige aanval op professor

In 🇦🇷 Argentinië, professor Andrés Carrasco wiens onderzoek aantoonde dat Monsanto's Roundup GGO-herbicide misvormingen veroorzaakte in embryo's ontsnapten slechts ternauwernood aan gewelddadige aanvallers die een van zijn entourage bewusteloos achterlieten en een ander gedeeltelijk verlamd.

Professor Dr. Andrés Carrasco

In 2010 ging een delegatie van twee provinciale afgevaardigden, een voormalige overheidsfunctionaris en leden van de naburige gemeenschap van Resistencia naar een lezing over een GGO-herbicide door professor Andres Carrasco, een wetenschapper en arts van de Universitaire Medische School van Buenos Aires.

De delegatie werd aangevallen door een groep mensen die hen bedreigden en sloegen. Dr. Carrasco en zijn collega sloten zich op in een auto en werden twee uur lang omsingeld door mensen die gewelddadige bedreigingen uitten en de auto in elkaar sloegen. Leden van de gemeenschap raakten gewond en de camera-apparatuur van een journalist raakte beschadigd.

Leden van de gemeenschap die getuige waren van het incident herkenden lokale functionarissen bij de aanval, evenals een lokale GGO-rijstproducent en zijn bewakers.

De politie reageerde traag en ongemotiveerd en stuurde onvoldoende versterkingen om het geweld te stoppen.

(2010) Gewelddadige aanval op professor Bron: Amnesty International (een kopie op archive.org)

Moord op de leider van de beweging van landloze arbeiders

In 🇧🇷 Brazilië werd GGO-gigant Syngenta schuldig bevonden aan de moord op de leider van Landless Workers' Movement (MST), een van de grootste sociale bewegingen in Brazilië met 1,5 miljoen leden, terwijl hij en 150 leden protesteerden tegen een illegale experimentele GGO-boerderij.

Keno, een MST-leider in Paraná, 🇧🇷 Brazilië Keno, een MST-leider in Paraná, 🇧🇷 Brazilië

De anti-ggo-activisten werden aangevallen door 40 gewapende agenten die waren ingehuurd door ggo-gigant Syngenta. Keno en Isabel werden neergeschoten en ze verloor het zicht in haar rechteroog. Ze werd gedwongen te knielen om geëxecuteerd te worden, maar ze hief haar hoofd op en werd door het oog geschoten. Drie andere kleine boeren raakten gewond bij de aanval.

(2018) GGO-gigant Syngenta schuldig bevonden aan moord op MST-leider in Zuid-Brazilië Bron: terradedireitos.org.br | Beweging van landloze arbeiders (MST)

Vandalisme en bedreigingen

In de VS werd een boer uit Arkansas bedreigd die protesteerde tegen de herbicide dicamba (gebruikt voor GGO-gewassen) van GGO-gigant Syngenta. Honderden hooibalen werden in brand gestoken en twee tractoren werden vernield, waarbij ~ $ 78.000 aan schade werd aangericht.

Terry FullerTerry Fuller, een boer uit Arkansas die voorzitter was van de Arkansas State Plant Board, gaf een presentatie voor wetgevers van de staat waarin hij de noodzaak van beperkingen van Syngenta's GGO-dicamba besprak. Toen hij terugkwam, vond hij twee van zijn tractoren vernield.

Toen wetenschapper Tyrone Hayes van de University of California, Berkeley ontdekte dat het onkruidverdelgingsmiddel atrazine van GGO-gigant Syngenta - een chemische stof die in 🇪🇺 Europa verboden is - schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van consumenten, werden hij en zijn gezin geïntimideerd en bedreigd.

(2014) De wetenschapper het zwijgen opleggen: Tyrone Hayes over het doelwit van GGO-gigant Syngenta De Syngenta-wetenschapper kreeg de opdracht om te zwijgen over zijn bevindingen en toen hij probeerde de resultaten te publiceren, lanceerde de GGO-gigant een lastercampagne om hem en zijn familie in diskrediet te brengen, en hij werd geïntimideerd en bedreigd.

‘Deze man zou direct naar me toe komen en onzedelijke opmerkingen tegen me maken en dreigende opmerkingen tegen me maken. Maar het was het soort ding waar, weet je, het klonk als iets uit een film. Ik kon mijn collega's niet gaan vertellen, zoals: “Ze volgen me overal, en weet je, ze hacken mijn e-mail”
Bron: Democratie Nu
Moraliteit, zoals 💗 liefde, kan niet “opgeschreven” worden, 🐿️ dieren hebben jou nodig!