Deze website gebruikt cookies voor Google Analytics.

Vanwege de privacywetgeving kunt u deze website niet gebruiken zonder het gebruik van deze cookies te accepteren.

Bekijk het privacybeleid

Door te accepteren geeft u toestemming voor tracking cookies van Google Analytics. U kunt deze toestemming ongedaan maken door de cookies in uw browser te wissen.

Schrijf je in voor de nieuwsbriefrightsfornature.orgrightsfornature.org

Natuurrechten of aarderechten is een wereldwijde beweging die tot doel heeft dieren en ecosystemen een rechtspersoonlijkheid te geven met het doel de rechten van de natuur in de wet te erkennen.

(2022) De wereldwijde juridische beweging om de natuur als persoon te behandelen De natuur wordt een persoon. Hoe u de nieuwe wereldwijde trend begrijpt die wettelijke rechten toekent aan dieren, planten en rivieren. Bron: Buitenlands beleid

GGO kan worden gezien als 'verkrachting van de natuur' of 'corruptie van de natuur'.

Rechten van de natuur - het behandelen van natuur en dieren als een juridisch verdedigbare persoon - biedt een wettelijke basis om resultaten te boeken als het gaat om het beschermen tegen ggo.

Veelzeggend is hoe de ggo-industrie zich probeert te verzetten tegen kritiek die voortkomt uit morele zorgen, zoals het idee dat dieren een waardigheid hebben. Ze willen bewegingen zoals natuurrechten 'bestrijden' alsof het een oorlog tegen de wetenschap betreft.

Een kop in een groot wetenschappelijk tijdschrift geeft een voorbeeld:

(2021) De antiwetenschapsbeweging escaleert, gaat wereldwijd en doodt duizenden Antiwetenschap is naar voren gekomen als een dominante en zeer dodelijke kracht, en een die de mondiale veiligheid bedreigt, net als terrorisme en nucleaire proliferatie. We moeten een tegenoffensief opzetten en een nieuwe infrastructuur bouwen om antiwetenschap te bestrijden, net zoals we hebben gedaan voor deze andere, meer algemeen erkende en gevestigde bedreigingen.

Antiwetenschap is nu een grote en formidabele bedreiging voor de veiligheid.
Bron: Scientific American

De mensen die GGO-gewassen vernietigen, krijgen de schuld van 'het doden van duizenden kinderen' vanwege de gebruikswaarde die die gewassen voor die kinderen zouden opleveren.

GM: science out of control 110Er ontstond wereldwijde verontwaardiging nadat een groep Filippijnse boeren een testoogst van gouden rijst vernietigde. Er is weinig erkenning geweest voor de Sisyphean-strijd van boeren in landen als de Filippijnen, Bangladesh en India, maar deze boeren zijn beschreven als anti-wetenschappelijke luddieten die de dood van duizenden kinderen veroorzaken.

Een perspectief op de propaganda van de 'oorlog tegen de wetenschap' door een academische filosoof:

(2018) “Anti-wetenschappelijke fanatisme”? Waarden, epistemisch risico en het ggo-debat Het 'anti-wetenschap'- of 'oorlog tegen de wetenschap'-verhaal is populair geworden onder wetenschapsjournalisten. Hoewel er geen twijfel over bestaat dat sommige tegenstanders van GGO's bevooroordeeld zijn of onwetend zijn over de relevante feiten, is de algemene neiging om critici te karakteriseren als anti-wetenschap of verwikkeld in een oorlog tegen de wetenschap zowel misleidend als gevaarlijk. Bron: PhilPapers (PDF-back-up) | Filosoof Justin B. Biddle (Georgia Institute of Technology)

Een voorbeeld van de 'oorlog tegen de wetenschap' propaganda:

(2018) Anti-ggo-activisme zaait twijfel over wetenschap Russische trollen, geholpen door anti-ggo-groepen zoals het Center for Food Safety en Organic Consumers Association, zijn opvallend succesvol geweest in het zaaien van twijfel over de wetenschap bij de algemene bevolking. Bron: Alliantie voor Wetenschap

De propaganda gaat over het bestrijden en persoonlijk aanvallen met wereldwijde marketingbudgetten van miljoenen dollars gebaseerd op een ideologie - een bepaald geloof over wetenschap - de overtuiging dat 'twijfel zaaien over de wetenschap' een onrecht is dat moet worden bestreden als een grote veiligheidsdreiging. Het gaat om het vervolgen van mensen wegens ketterij van de wetenschap.

Een gedegen filosofische theorie en redenering kan de oorlog voorkomen die wordt gedreven door de vernietigers van de natuur of 'de GGO-industrie'.

De ggo-industrie komt voort uit de farmaceutische industrie met een geschiedenis van diepgaande corruptie. GGO is een ongeleide (domme) praktijk die voornamelijk wordt gedreven door het korte termijn financiëel eigen-belang van bedrijven.

Het herprogrammeren van de natuur (synthetische biologie) is extreem ingewikkeld, geëvolueerd zonder intentie of begeleiding.

The Economist (Redesigning Life, April 6th, 2019)

Om het ggo-debat te winnen, gaat het om de aanpak van moraliteit voor de natuur en de academische filosofie van 2022 is daar nog niet eens aan begonnen.

(2022) natuur en moraliteit: 78 artikelen sinds eeuwen van filosofische verkenning Bron: academia.edu

Bewijs van gebrek aan moreel redeneervermogen in de praktijk:

(2022) ‘Rechten van de natuur’ is een namaakrechtenrevolutie verstrikt in antropocentrisme Het onvermogen om verder te gaan dan antropocentrisme, zelfs als er rechtspersoonlijkheid aan de natuur wordt verleend, komt in wezen omdat het concept van rechten mensgericht is. Rechten zijn fundamenteel ontwikkeld om de waardigheid van individuele mensen te beschermen. Er zijn inherente beperkingen aan het uitbreiden van dit raamwerk naar niet-menselijke entiteiten.

Daarom stelt het verlenen van rechten aan de natuur ons voor nieuwe problemen. Door de rechten van de natuur in evenwicht te brengen met concurrerende mensenrechten, kunnen de belangen van de natuur op de achtergrond raken. Dus de focus zou in plaats daarvan moeten liggen op het bijbrengen van respect voor ecologie in plaats van het uitbuiten van rechten in de traditionele zin van het woord op de natuurlijke wereld.
Bron: science.thewire.in

De beweging voor de rechten van de natuur is een heel goed concept, maar het zou een dringende verbetering vereisen van het vermogen van de mensheid om moreel te redeneren namens de natuur.

Wetenschap is utilitair van aard. Moraliteit is eeuwig van aard en omvat belangen die duizenden jaren kunnen bestrijken en die volledig buiten de directe belangen van een mens kunnen liggen.

Waarom filosofische verkenning ter bescherming tegen GGO's?

Deze vraag moet worden onderzocht met in het achterhoofd dat de vraag een antwoord vereist buiten het kader van utilitaire argumenten (d.w.z. het nut vanuit een menselijk perspectief). Je hebt een sterke motivatie nodig om filosofische verkenning buiten het bereik van 'nut' (bijvoorbeeld geld verdienen) te duwen en dat kan moeilijker zijn dan verwacht.


Natuurrechten organisaties

Overweeg om je aan te melden voor de nieuwsbrief, een donatie te doen of je aan te melden als vrijwilliger.


GARN rights for nature rightsfornature.org Women’s Earth and Climate Action Network UN Harmony with Nature Center for Environmental Rights Pachamama Alliance Earth Law Center Austrlian Earth Laws Alliance Rights of Rivers

Videodocumentaire

    Verzenden naar eReader

    Ontvang een eBook van dit artikel in je inbox:

    Amazon Kindle Gebruik de synchronisatiefunctie van uw eReader om een gedownload eBook naar uw apparaat te kopiëren. Voor Amazon Kindle, ga naar www.amazon.nl/sendtokindle.