Deze website gebruikt cookies voor Google Analytics.

Vanwege de privacywetgeving kunt u deze website niet gebruiken zonder het gebruik van deze cookies te accepteren.

Bekijk het privacybeleid

Door te accepteren geeft u toestemming voor tracking cookies van Google Analytics. U kunt deze toestemming ongedaan maken door de cookies in uw browser te wissen.

Wie zal spreken voor dieren en planten?Moet een mens?

Drie korte introducties:

Filosofie? ♀️ Dames? Wetenschap?

Filosofie

De synthetische biologie-revolutie van miljarden dollars, voornamelijk gedreven door de empirische essentie van de wetenschap, reduceert planten en dieren tot betekenisloze brokken materie die door een bedrijf 'beter' kunnen worden gedaan.

Hoe kan empirische wetenschap mogelijkerwijs argumentatieve weerstand bieden tegen de bewering dat het plantenleven zinloos is? Hoe kan de empirische wetenschap een reden voor moraliteit formuleren?

In de wetenschap heeft het onvermogen om de zin van het leven te definiëren geresulteerd in een ideaal om de moraliteit af te schaffen.

GM: science out of control 110 (2018) Immorele vooruitgang: loopt de wetenschap uit de hand? Voor veel wetenschappers zijn morele bezwaren tegen hun werk niet geldig: wetenschap is per definitie moreel neutraal, dus elk moreel oordeel daarover weerspiegelt eenvoudig wetenschappelijk analfabetisme. Bron: New Scientist (2019) Wetenschap en moraal: kan moraliteit worden afgeleid uit de feiten van de wetenschap? De kwestie had in 1740 door de filosoof David Hume moeten worden opgelost: de feiten van de wetenschap bieden geen basis voor waarden. Maar als een soort terugkerende meme lijkt het idee dat wetenschap almachtig is en vroeg of laat het probleem van waarden zal oplossen met elke generatie weer op te duiken. Bron: Duke University: New Behaviorism

Filosofische argumenten van de oprichter van GMODebate.org

economist gmo eugenics nature synthetic biologyEen gebrekkig idee (een dogma) - het idee dat de feiten van de wetenschap geldig zijn zonder filosofie of een geloof in uniformitarisme – ligt aan de basis van synthetische biologie of “eugenetica op de natuur”.

Als het gaat om een praktijk die het fundament van de natuur en het menselijk leven diep verstoort, kan het een argument zijn dat voorzichtigheid geboden is voordat de praktijk wordt gestart en dat het niet verantwoord is om het door bedrijven met een korte termijn winstoogmerk 'dom op zijn beloop te laten'.

Het herprogrammeren van de natuur (synthetische biologie) is extreem ingewikkeld, geëvolueerd zonder intentie of begeleiding.

Synthetische biologie in The Economist (Redesigning Life, April 6th, 2019)

Het idee dat planten en dieren betekenisloze bundels materie zijn, is om verschillende redenen niet aannemelijk.

Als planten en dieren zinvolle ervaring zouden hebben, dan moeten ze als zinvol worden beschouwd binnen een context die kan worden aangeduid als 'vitaliteit van de natuur' of het grotere geheel van de natuur (Gaia-filosofie), waarvan de mens deel uitmaakt en waarvan de mens een welvarend onderdeel beoogt te zijn.

Vanuit dat perspectief kan een basisniveau van respect (moraliteit) essentieel zijn voor de natuur om te gedijen.

Vitaliteit van de natuur – de basis van het menselijk leven – is een motief om de geldigheid van eugenetica op de natuur in twijfel te trekken voordat het wordt beoefend. Een zinvolle natuurlijke omgeving en voedselbron kan een sterker fundament zijn voor de mensheid.

Een poging om als leven boven het leven te staan resulteert logischerwijs in een figuratieve steen die zinkt in de oceaan van de tijd. Het principe van eugenetica berust op de essentie van inteelt waarvan bekend is dat het fatale problemen veroorzaakt.

Zie voor meer argumenten het rapport over eugenetica op de natuur (GGO):Eugenetica op de natuur (GGO)


Monica Gagliano © New York Times“Kunnen planten praten?“

Moraliteit

Een wetenschapper met een hart wordt door veel mensen in de samenleving gerespecteerd en kan invloed hebben op de cultuur, maar waarom? Ondersteunt empirische wetenschap haar efficiëntie voor culturele verandering? Waar komt 'hart' vandaan?

Kan een plant 'gedaan' zijn? Kan empirische wetenschap die vraag beantwoorden? Kan empirische wetenschap de essentie van een plant bestuderen?

Filosofie is essentieel als het doel is om de morele status van planten te verbeteren en om een theoretisch vermogen te bieden om de natuur te beschermen.

Een voorbeeld:

♀️ Vrouwen

female philosopher green

Vrouwen zijn structureel uitgesloten van filosofie, wat kan helpen verklaren waarom vooruitgang in moraliteit en ethiek ten behoeve van dieren en de natuur ontbreekt. Vrouwen zijn door de geschiedenis heen gedacht dat hun plaats niet in de filosofie ligt.

“Hoewel er sinds de vroegste tijden vrouwelijke filosofen zijn, en enkelen werden tijdens hun leven als filosofen aanvaard, zijn bijna geen vrouwelijke filosofen de filosofische westerse canon binnengegaan. Pas in de afgelopen 25 jaar is er een kleine verandering opgetreden met de opkomst van de feministische filosofie.

Bron: Wikipedia: Vrouwen in de filosofie

Wanneer structurele ontmoediging is ingebed in de geschiedenis van de filosofie, kunnen vrouwen de studie van filosofie vermijden met het oog op zelfbescherming, misschien omdat ze willen voorkomen dat ze verplicht zijn een feministische krijgersmentaliteit aan te nemen en verstrikt raken in de politiek.

Een zoektocht naar vrouwen in filosofie foto's resulteert in het volgende als eerste resultaat op sommige websites, zoals istockphoto.com:

woman in philosophy impossible

Vrouwen kunnen sterke punten hebben die van vitaal belang kunnen zijn voor de toekomst van de mensheid, waarvoor misschien filosofie nodig is om dat potentieel te ontsluiten. Het gebrek aan vrouwen in de filosofie kan hebben geleid tot ernstige problemen met de intellectuele evolutie van de mensheid.

Wanneer mannen de filosofie domineren, kan het logisch zijn dat vrouwen structureel gedomineerd blijven door mannen in veel andere gebieden van de mensheid.

Mannelijke dierenethiek:dieren hebben geen geest, martel ze zoveel je wilt

Filosoof René Descartes – “de vader van de moderne filosofie” – voerde aan dat dieren geen geest hebben en dat het OK is om dieren voor het plezier te martelen. René Descartes martelde en ontleedde dieren in zijn lezingen en beweerde over hun kreten van pijn dat deze kreten slechts automatische reacties waren.

De invloed van filosoof René Descartes op dierenwelzijn duurt tot op de dag van vandaag.

Als vrouwen zouden deelnemen aan filosofie, zou de wereld dan beter zijn? Zouden dieren beter worden behandeld? Zou er een beter begrip zijn waarom het belangrijk is om respect voor de natuur te hebben?

lady of justice 300

Vrouwen en moraliteit

De correlatie tussen vrouwen en moraliteit bestaat al sinds de oudheid.

Vrouwe Justitia is een allegorische personificatie van de morele kracht in rechtsstelsels.

De oorsprong van Vrouwe Justitia was Justitia, de godin van Justitie in de Romeinse mythologie. De personificatie van gerechtigheid die de weegschaal in evenwicht houdt, dateert van de godin Maat, en later Isis, van het oude Egypte.

In de oude Egyptische religie is Ma'at de godin van waarheid, wijsheid, gerechtigheid en moraliteit. Ze vertegenwoordigde leiderschap, filosofie en recht.


Discussie: “vrouwen in de filosofie”

  1. Filosofie Nu tijdschrift: https://forum.philosophynow.org/viewtopic.php?f=5&t=33671
  2. Online Philosophy Club: https://onlinephilosophyclub.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=17558

Vrouwen kunnen waardevolle perspectieven bieden die mannen misschien niet zo geneigd zijn te zien. Het feit dat goden en wijzen doorgaans worden geïdentificeerd als 'mannelijk', laat zien hoe uit balans we zijn en toont een grote scheeftrekking door mannen voor controle en overheersing.


Wanneer mannen de filosofie domineren, kan het logisch zijn dat vrouwen structureel gedomineerd blijven door mannen in veel andere gebieden van de mensheid.

Wetenschap

Big Pharma wordt Big Biotech voor een groei van miljarden dollars

In 2019 investeerde de farmaceutische industrie al meer dan $ 1 biljoen USD per jaar in synthetische biologie ($ 1.000 miljard USD per jaar). De farmaceutische industrie heeft hun geld doorgesluisd naar GGO's.

(2019) Farmaceutische industrie verhoogt inzet op biotech als frontier voor groei Biotechnologie is al een grotere onderneming dan veel mensen zich realiseren. Rob Carlson van Bioeconomy Capital, een investeringsmaatschappij, berekent dat het geld dat werd verdiend met genetisch gemanipuleerde wezens in 2017 goed was voor ongeveer 2% van het Amerikaanse BBP. Bron: Financial Times (FT.com)

Bij mensen moest de farmaceutische industrie een zekere controle doorstaan. Ernstige fraude en corruptie kwamen nog steeds voor, maar er was een niveau van toezicht.

Ondanks de controle bij het werken met mensen, ging de corruptie om financiële motieven ver. Enige tijd geleden werd bekend dat de uitgever van The Lancet (Elsevier) 6 nep-wetenschappelijke tijdschriften voor farmaceutische bedrijven publiceerde, om wetenschappers en artsen te misleiden in het financiële belang van bedrijven.

elsevier The LancetReputatieschade voor medische uitgeverij Elsevier, die onder meer The Lancet uitgeeft. Vorige week gaf het Nederlands-Engelse bedrijf toe dat het van 2000 tot 2005 zes neptijdschriften had uitgegeven die waren uitgegeven voor wetenschappelijke tijdschriften. In werkelijkheid waren het marketingmagazines die werden betaald door farmaceutische bedrijven. De in Australië gepubliceerde artikelen hadden namen als Australasian Journal of General Practice en Australasian Journal of Bone & Gezamenlijke geneeskunde. De bladen zien er degelijk uit, ook omdat de naam Elsevier prominent op de voorpagina staat en de naam van de sponsor niet.

Bedrijven dienen een financieel winstmotief op korte termijn met een simpele mentaliteit: “als jij het niet doet, doet een ander bedrijf het wel. Ofwel neem een miljard USD extra of verlies de strijd om te overleven.“.

Losgelaten op planten en dieren

Bij geneeskunde zijn mensen betrokken en zijn er behoorlijk sterke ethische krachten in het spel.

Wat als bedrijven worden losgelaten voor een revolutie in synthetische biologie? De kans op schade kan veel groter zijn omdat er logischerwijs minder controle en toezicht zal zijn.

Geld verdienen aan ziekte creëert een stimulans om ziekte te promoten met chronische ziekte als ideale situatie.

Met hun enorme, vaak slecht verkregen fondsen, investeert de farmaceutische industrie in biotechnologie om verdere groei veilig te stellen, met directe gevolgen voor miljarden planten en dieren op aarde, van wezens die mogelijk over zinvolle ervaring beschikken.

De oorsprong van de synthetische biologie-industrie kan voor een groot deel corruptie zijn.

Oorsprong van het leven onbekend

👽 Waar zijn de buitenaardse wezens?

De meeste mensen in de moderne wereld zien het leven als iets dat op individueel niveau wordt toebehoord, als iets dat mee kan worden genomen tijdens ruimtereizen. Populaire films als Star Trek en Star Wars hebben een toekomst laten zien waarin mensen door de ruimte reizen.

Sommige wetenschappers vragen zich echter af: waarom is het zonnestelsel en de aarde niet vol met buitenaardse bezoekers? Waarom is er na decennia van ruimtewetenschap geen aanwijzing gevonden voor het bestaan van buitenaards leven?

Filosofie onderdrukt

De periode na de Tweede Wereldoorlog wordt beschouwd als een 'anti-filosofie'-tijdperk waarin de filosofie steeds meer op een niveau werd geplaatst dat vergelijkbaar was met dat van religies. In zekere zin, terwijl wetenschap voortkomt uit de filosofie, heeft de wetenschap geprobeerd de filosofie te overwinnen en was ze van plan zich te ontdoen van elke invloed van de filosofie, inclusief moraliteit.

space catIn 2021 ontdekte de oprichter van GMODebate.org dat de verste afstand die een dier, insect of bacterie in de ruimte had afgelegd de Maan was en ondertussen werden er al biljoenen dollars geïnvesteerd voor een bemande missie naar Mars in 2030.

De dogmatische invloed van de wetenschap ten behoeve van het determinisme, de grond waarop de wetenschap zichzelf de meester van het heelal ziet worden, heeft geleid tot een dermate onderdrukking dat er nooit aan werd gedacht dat het leven op aarde gebonden zou kunnen zijn aan een gebied rond de 🌞 zon.

Filosofie zou natuurlijkerwijs de volgende vragen hebben gesteld:

  1. Is er op zijn minst één aanwijzing dat het leven op aarde onafhankelijk is van het zonnestelsel?
  2. Op welke basis is het geldig om te bedenken dat het leven als een biochemisch vuur is dat je tijdens een ruimtereis mee kunt nemen?

Op basis van deze vragen zou het eerste zijn dat moet worden getest of het leven op aarde verder van de aarde in leven kan blijven. Toch is het vanaf 2021 nooit getest omdat de reguliere wetenschap van plan is te sturen naar een perspectief waarin het leven een deterministisch biochemisch proces is en bewustzijn een illusie.

Wanneer het leven gebonden zou zijn aan een gebied rond een ster, zou dit kunnen verklaren waarom het heelal niet vol is met buitenaardse activiteit.

Omdat de oorsprong van het leven onbekend is, is het duidelijk dat de wetenschap van plan is om door atheïsme aangewakkerde verwaarlozing – het koppig negeren van de vraag 'waarom' leven bestaat – te gebruiken als grond voor een synthetische biologie-revolutie waarin het leven van dieren en planten als betekenisloos wordt beschouwd voorbij het bereik van empirische waarde.

Moraliteit, zoals 💗 liefde, kan niet “opgeschreven” worden, 🐿️ dieren hebben jou nodig!