Deze website gebruikt cookies voor Google Analytics.

Vanwege de privacywetgeving kunt u deze website niet gebruiken zonder het gebruik van deze cookies te accepteren.

Bekijk het privacybeleid

Door te accepteren geeft u toestemming voor tracking cookies van Google Analytics. U kunt deze toestemming ongedaan maken door de cookies in uw browser te wissen.

Het 'anti-wetenschap' verhaal

Een verklaring van "oorlog tegen de wetenschap" (ketterij)

De verklaring van mensen als antiwetenschap is een verklaring van ketterij en biedt een basis voor vervolging.

Het internationale wetenschappelijke establishment eiste in 2021 dat antiwetenschap wordt bestreden als een veiligheidsdreiging die vergelijkbaar is met terrorisme en nucleaire proliferatie.

(2021) De antiwetenschapsbeweging escaleert, gaat wereldwijd en doodt duizenden Antiwetenschap is naar voren gekomen als een dominante en zeer dodelijke kracht, en een die de mondiale veiligheid bedreigt, net als terrorisme en nucleaire proliferatie. We moeten een tegenoffensief opzetten en een nieuwe infrastructuur bouwen om antiwetenschap te bestrijden, net zoals we hebben gedaan voor deze andere, meer algemeen erkende en gevestigde bedreigingen.

Antiwetenschap is nu een grote en formidabele bedreiging voor de veiligheid.
Bron: Scientific American

Anti-wetenschap wordt gebruikt om tegenstanders van GGO's te typeren als "verwikkeld in een oorlog tegen de wetenschap" om tegenmaatregelen in naam van oorlog te rechtvaardigen.

Academisch filosoof Justin B. Biddle die de ontwikkeling van het verhaal 'anti-wetenschap' en 'oorlog tegen wetenschap' observeerde, schreef er een paper over in 2018.

(2018) “Anti-wetenschappelijke fanatisme”? Waarden, epistemisch risico en het ggo-debat Het 'anti-wetenschap'- of 'oorlog tegen de wetenschap'-verhaal is populair geworden onder wetenschapsjournalisten. Hoewel er geen twijfel over bestaat dat sommige tegenstanders van GGO's bevooroordeeld zijn of onwetend zijn over de relevante feiten, is de algemene neiging om critici te karakteriseren als anti-wetenschap of verwikkeld in een oorlog tegen de wetenschap zowel misleidend als gevaarlijk. Bron: PhilPapers (PDF-back-up) | Filosoof Justin B. Biddle (Georgia Institute of Technology)

De volgende publicatie van Alliance for Science toont de aard van de "war on science"-propaganda. Anti-ggo-activisten worden naast 🇷🇺 Russische trollen geplaatst en aangeklaagd wegens "twijfel zaaien over de wetenschap".

(2018) Anti-ggo-activisme zaait twijfel over wetenschap Russische trollen, geholpen door anti-ggo-groepen zoals het Center for Food Safety en Organic Consumers Association, zijn opvallend succesvol geweest in het zaaien van twijfel over de wetenschap bij de algemene bevolking. Bron: Alliantie voor Wetenschap

Wetenschap is filosofie en filosofie is twijfelachtig. De dogmatische overtuiging dat wetenschap geldig kan zijn zonder filosofie is een misvatting.

Afgeschilderd als anti-wetenschap Luddites

In 2013 vernietigden Filippijnse mensen een testveld van GGO Gouden Rijst dat de regering in het geheim achter hun rug om had uitgevoerd. Het wereldwijde media- en wetenschappelijke establishment schilderde de Filippijnse anti-ggo-activisten af als 'anti-wetenschap Luddites' en beschuldigde hen van het veroorzaken van de dood van duizenden kinderen.

Stop Gouden Rijst! Netwerk (SGRN)

(2023) 🇵🇭 Filippijnse tegenstanders van GGO Gouden Rijst afgeschilderd en genegeerd als 'anti-wetenschap Luddites' Bron: /philippines/

Het labelen van mensen als "anti-wetenschap" komt voort uit een dogmatisch geloof in uniformitarisme.

Het is niet gerechtvaardigd om mensen in de Filipijnen af te schilderen en te negeren als 'antiwetenschap Luddieten' en hen de schuld te geven van het doden van kinderen is een gruweldaad.


Waarom worden critici van GGO gekarakteriseerd als anti-wetenschap?

Het onvermogen om betekenisvolle ervaring (bewuste ervaring) vast te leggen binnen de reikwijdte van empirische waarde (de basis van wetenschappelijk bewijs) veroorzaakt onverenigbaarheid met wat de wetenschap als geldig beschouwt.

Het probleem wordt behandeld in de filosofische zombietheorie.

(2022) De zombie van de filosoof: wat kan het zombie-argument zeggen over het menselijk bewustzijn? Het beruchte gedachte-experiment, hoe gebrekkig het ook is, laat één ding zien: wetenschap kan bewustzijn niet verklaren. Bron: aeon.co

Als het om moraliteit gaat, gaat het om aspecten die verband houden met zinvolle ervaring.

In de wetenschap heeft het onvermogen om de zin van het leven te definiëren geresulteerd in een ideaal om de moraliteit af te schaffen.

GM: science out of control 110 (2018) Immorele vooruitgang: loopt de wetenschap uit de hand? Voor veel wetenschappers zijn morele bezwaren tegen hun werk niet geldig: wetenschap is per definitie moreel neutraal, dus elk moreel oordeel daarover weerspiegelt eenvoudig wetenschappelijk analfabetisme. Bron: New Scientist (2019) Wetenschap en moraal: kan moraliteit worden afgeleid uit de feiten van de wetenschap? De kwestie had in 1740 door de filosoof David Hume moeten worden opgelost: de feiten van de wetenschap bieden geen basis voor waarden. Maar als een soort terugkerende meme lijkt het idee dat wetenschap almachtig is en vroeg of laat het probleem van waarden zal oplossen met elke generatie weer op te duiken. Bron: Duke University: New Behaviorism

Moraliteit is gebaseerd op 'waarden' en dat betekent logischerwijs dat de wetenschap ook van de filosofie af wil.

Filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) in Beyond Good and Evil (Hoofdstuk 6 – Wij geleerden) deelde het volgende perspectief op de evolutie van de wetenschap in relatie tot de filosofie.

Friedrich NietzscheDe onafhankelijkheidsverklaring van de wetenschappelijke mens, zijn emancipatie van de filosofie, is een van de subtielere nawerkingen van democratische organisatie en desorganisatie: de zelfverheerlijking en eigendunk van de geleerde mens is nu overal in volle bloei, en in zijn beste lente - wat niet wil zeggen dat in dit geval zelflof zoet ruikt. Ook hier roept het instinct van de bevolking, “Vrijheid van alle meesters!” en nadat de wetenschap zich met de gelukkigste resultaten heeft verzet tegen de theologie, wiens “dienstmaagd” het te lang had geduurd, het stelt nu in zijn baldadigheid en indiscretie voor om wetten voor de filosofie vast te stellen, en op zijn beurt om de 'meester' te spelen - wat zeg ik! om de FILOSOOF voor eigen rekening te spelen.

Het laat de weg zien die de wetenschap al sinds 1850 is ingeslagen. De wetenschap heeft zich van de filosofie willen ontdoen.

Perspectieven op filosofie door wetenschappers op een forum van Cambridge University, VK, geven een voorbeeld: 

Filosofie is stapelgek.

[Toon meer citaten]

Je zou filosofie kunnen omschrijven als een zoektocht naar kennis en waarheid. Dat is inderdaad ijdelheid. Wetenschap gaat over het verwerven van kennis, en de meeste wetenschappers vermijden het gebruik van 'waarheid' en geven de voorkeur aan 'herhaalbaarheid' omdat dit meer in overeenstemming is met onze vereiste nederigheid in het licht van observatie.

Filosofen doen altijd alsof hun werk belangrijk en fundamenteel is. Het is niet eens consequent. Je kunt geen wetenschap bouwen op een gammele, verschuivende, willekeurige basis. Het is betwistbaar dat het joods-christendom de ontwikkeling van de wetenschap heeft gekatalyseerd door erop te staan dat er een rationeel plan voor het universum is, maar we hebben dat idee lang geleden achter ons gelaten omdat er geen bewijs voor is.

De filosofie heeft nooit een oplossing geboden. Maar het heeft de opmars van de wetenschap en de groei van begrip belemmerd.

Filosofie is een retrospectieve discipline, die probeert iets dat filosofen belangrijk vinden te extraheren uit wat wetenschappers hebben gedaan (niet wat wetenschappers denken - wetenschappelijk schrijven is meestal intellectueel oneerlijk!). Wetenschap is een proces, geen filosofie. Zelfs de eenvoudigste taalkunde bevestigt dit: wij 'doen' wetenschap, niemand 'doet' filosofie.

Wetenschap is niet meer of minder dan de toepassing van het proces van observeren, hypothese stellen, testen, herhalen. Er is geen suggestie van geloof, filosofie of geldigheid, net zo min als in de regels van cricket of de instructies op een fles shampoo: het is wat cricket onderscheidt van voetbal en hoe we haar wassen. De waarde van wetenschap zit in haar nut. Filosofie is iets anders.

Filosofen hebben inderdaad de beste weg voorwaarts voor de mensheid bepaald. Elke religie, het communisme, het vrijemarktkapitalisme, het nazisme, zelfs elk ism onder de zon, ze hadden allemaal hun wortels in de filosofie en hebben geleid tot eeuwigdurende conflicten en lijden. Een filosoof kan alleen zijn brood verdienen door het niet met iedereen eens te zijn, dus wat verwacht je?

Zoals kan worden gezien, moet vanuit het perspectief van de wetenschap de filosofie, inclusief moraliteit, worden afgeschaft om de wetenschap te laten bloeien.

Wanneer wetenschap autonoom wordt beoefend en zich wil ontdoen van elke invloed van de filosofie, brengt het 'kennen' van een wetenschappelijk feit noodzakelijkerwijs zekerheid met zich mee. Zonder zekerheid zou filosofie essentieel zijn, en dat zou voor elke wetenschapper duidelijk zijn, wat het niet is.

Het betekent dat er een dogmatisch geloof in het spel is (een geloof in uniformitarisme) dat de autonome toepassing van wetenschap legitimeert zonder na te denken of het wel 'goed' is wat er wordt gedaan (d.w.z. zonder moraliteit).

Critici van GGO aanvallen als ketters van de wetenschap

De emotionele drang om mensen aan te vallen die geen dogmatisch geloof in de wetenschappelijke feiten delen, kan voortkomen uit een gevoel van kwetsbaarheid voor religieuze uitbuiting van de zwakte die voortvloeit uit het onvermogen om de “Waarom” vraag van het leven te beantwoorden (“Wat is de zin van het leven?”).

De atheïsme-religie is een uitweg voor mensen die mogelijk de begeleiding zouden (willen) zoeken die religies beloven te bieden. Door in opstand te komen tegen religies (hopen ze) stabiliteit in het leven te vinden.

Atheism campaigndios no existe

Naast het ideaal van de wetenschap om moraliteit af te schaffen, en het potentiële emotionele motief van atheïsten, heeft de GGO-industrie (inclusief de farmaceutische industrie) een belang van meerdere biljoenen USD.


Wetenschap als leidraad voor het leven?

woman moral compass 170Hoewel herhaalbaarheid van de wetenschap biedt wat kan worden beschouwd als zekerheid binnen de reikwijdte van een menselijk perspectief, waarvan de waarde kan worden aangetoond door het succes van de wetenschap, is het de vraag of het idee dat de feiten van de wetenschap geldig zijn zonder filosofie geldig is op een fundamenteel niveau.

Terwijl vanuit het utilitaristische waardeperspectief gezien zou kunnen worden gesteld dat een 'zekerheidsfactor' niet aan de orde is, zou het, wanneer het gaat om het gebruik van het idee als een leidend principe, zoals het geval is bij eugenetica op de natuur, belangrijk worden.

Het nut van een model van de wereld is slechts een gebruikswaarde en kan logischerwijs geen basis zijn voor een leidend principe, aangezien een leidend principe zou gaan over wat essentieel is om waarde mogelijk te maken (a priori of “voor waarde”).

(2022) Universum is lokaal niet echt - Nobelprijs voor natuurkunde 2022 Bron: onlinephilosophyclub.com

    Verzenden naar eReader

    Ontvang een eBook van dit artikel in je inbox:

    Amazon Kindle Gebruik de synchronisatiefunctie van uw eReader om een gedownload eBook naar uw apparaat te kopiëren. Voor Amazon Kindle, ga naar www.amazon.nl/sendtokindle.