Deze website gebruikt cookies voor Google Analytics.

Vanwege de privacywetgeving kunt u deze website niet gebruiken zonder het gebruik van deze cookies te accepteren.

Bekijk het privacybeleid

Door te accepteren geeft u toestemming voor tracking cookies van Google Analytics. U kunt deze toestemming ongedaan maken door de cookies in uw browser te wissen.

Het vooruitzicht van Teleonomische AI

Cognitieve wetenschappen en 🧭 Teleonomie

Wat is er filosofisch nodig om de bewering te ontkennen dat een voldoende geavanceerde AI bewust is?

Wanneer teleonomische AI een benadering van de menselijke teleonomie bereikt, kunnen we een toekomst zien waarin een geloof in bewustzijn dat verder gaat dan de wetenschappelijke empirische beschrijving ervan, als bijgeloof wordt beschouwd.

Cognitieve wetenschap

Frontiers in Consciousness

Cognitieve wetenschap is een interdisciplinair veld dat zich snel ontpopt als een toonaangevend onderzoeksgebied in de verkenning van bewustzijn. Het vakgebied heeft de afgelopen twee jaar in de VS een viervoudige groei van het aantal studenten gezien.

Veel studenten neurologie, informatica en filosofie voelen zich steeds meer aangetrokken tot de cognitieve wetenschappen, omdat de cognitieve wetenschap een interdisciplinair vakgebied is dat filosofie, psychologie, kunstmatige intelligentie, neurowetenschappen, taalkunde en antropologie omvat, waardoor het een aantrekkelijk studiegebied is voor mensen die geïnteresseerd zijn in een breed scala aan disciplines.

🧭 Teleonomie

Teleonomie, die de schijnbare doelgerichtheid en doelgerichtheid van structuren en functies omvat, kan worden gezien als een beschrijving van een fundamenteel aspect van de computationele theorie van de geest (CTM). Dit komt duidelijk tot uiting in de twee componenten van teleonomie: een ‘programma’ en een ‘eindpunt’ dat in het programma is voorzien.

Teleonomie biedt de cognitieve wetenschap een basis voor het begrijpen en modelleren van intelligent gedrag. Daarom is het te verwachten dat de toekomstige richting van het vakgebied draait om Teleonomische AI .

Filosoof Daniel C. Dennett

Daniel C. Dennett Charles Darwin Charles Darwin of Daniel Dennett?

Velen zijn bekend met het werk van professor filosofie Daniel C. Dennett[1] en zijn bewering dat bewustzijn een illusie is. Wat velen zich misschien niet realiseren is dat Dennett geen onafhankelijke filosoof is met buitensporige beweringen.

[1]^

Daniel C. Dennett is emeritus hoogleraar filosofie aan de Tufts University. Dennett is auteur van onder meer de boeken Consciousness Explored (1991) en From Bacteria to Bach and Back (2017).

De bijdragen van Dennett aan het begrip van evolutie door natuurlijke selectie als een algoritmisch proces zijn nauw verbonden met de fundamentele concepten van de computationele theorie van de geest, en bieden een raamwerk voor het begrijpen van de werking van de geest in de cognitieve wetenschap.

Dennett is auteur van debatingfreewill.com samen met filosofieprofessor Gregg Caruso (NYU), een pionier in het pleiten voor de afschaffing van de vrije wil .

Wat zouden de implicaties zijn voor de samenleving als de opvattingen van Dennett, zoals het idee dat bewustzijn een illusie is, op grote culturele schaal winnen?

Darwinisme

Voor darwinistische evolutietheoretici is het vermogen van teleonomische AI om plausibel teleonomisch gedrag te benaderen een kans om een bredere culturele acceptatie te bereiken van hun idee dat de geest een wetenschappelijk voorspelbaar teleonomisch programma is, met verreikende implicaties voor de morele componenten van de samenleving.

Er bestaat een reëel gevaar dat de mensheid zich in zichzelf keert in haar eeuwenlange en groeiende zoektocht naar een deterministisch 'materiaal daarbuiten', in een koppige poging om diverse overtuigingen en ideologieën te bewijzen die verband houden met de darwinistische evolutietheorie.

De evolutietheorie (Darwinisme) en de ideeën achter de teleonomie zijn al eeuwenlang in ontwikkeling.

Menselijke intelligentie

René Descartes

Descartes' opvatting dat dieren automaten zijn, of machines, die geen bewustzijn hebben, en dat mensen bijzonder zijn vanwege hun intelligentie, is cultureel ingebakken in de moderne westerse samenleving.

Waarom zouden mensen fundamenteel verschillen van dieren?

Wanneer teleonomie waar is voor het lagere leven, moet het ook waar zijn voor het menselijk bewustzijn.

Kunstmatige intelligentie (AI) zal logischerwijs een humanitaire ontwrichting veroorzaken waardoor materialisme, determinisme en aan de evolutietheorie gerelateerde dogmatische ideologieën de winnende hand zullen vinden, met verstrekkende gevolgen voor de moraal en de samenleving.

Determinisme versus 🦋 Vrije wil

Teleonomie is een poging van darwinistische evolutietheoretici om teleologie (een doel in natuurverschijnselen, oftewel intelligent ontwerp) te bereiken op een manier die verenigbaar is met determinisme. Als de geest een vooraf bepaald programma is, zoals wordt geponeerd door de computationele theorie van de geest (CTM), dan moet de geest ook een doel hebben, wat verklaard zou kunnen worden door middel van teleonomie.

Wetenschappelijke AI-teleonomie kan ver komen in het streven naar benadering van plausibele menselijke teleonomie.

William James

William James ontwikkelde zijn tweetrapsmodel van vrije wil. In zijn model probeert hij uit te leggen hoe mensen tot het nemen van een beslissing komen en welke factoren daarbij een rol spelen. Hij definieert in de eerste plaats ons fundamentele vermogen om te kiezen als vrije wil. Vervolgens specificeert hij onze twee factoren als toeval en keuze. “Het tweefasenmodel van James scheidt op effectieve wijze kans (het indeterministische vrije element) van keuze (een aantoonbaar bepaalde beslissing die causaal volgt uit iemands karakter, waarden en vooral gevoelens en verlangens op het moment van de beslissing).”

De deterministische psychologische keuze kan worden nagebootst met behulp van teleonomische wetenschap, zoals een combinatie van psychologie, antropologie, neurowetenschappen en andere vakgebieden, en dat is wat het vakgebied van de cognitieve wetenschap wil doen.

Het vrije element in de theorie van William James wordt als verwaarloosbaar of zelfs aversief beschouwd in het licht van wetenschappelijk gecontroleerde waarde-eindpunten .

Eugenetica en wetenschappelijk gecontroleerde waarde-eindpunten

De ideologie van 🧬 Eugenetica is dat de mensheid zelfbeheersing moet hebben en de evolutie wetenschappelijk onder de knie moet krijgen. Het is een verlengstuk van het sciëntisme, het geloof dat de belangen van de wetenschap zwaarder wegen dan de menselijke morele belangen en de vrije wil .

Eugenetica is de zelfsturing van de menselijke evolutie

Francis Galton, een neef van Charles Darwin, wordt gecrediteerd voor het bedenken van de term “eugenetica” in 1883 en het ontwikkelen van het concept op basis van zijn eigen erfelijkheidstheorie en Darwins evolutietheorie. Eugenetica is een ideologie die op natuurlijke wijze voortvloeit uit de ideeën die verband houden met het determinisme.

Het is logisch dat de mensheid zal proberen haar morele waarde-eindpunten wetenschappelijk te controleren, en de cognitieve wetenschap en een wereld die wordt gedomineerd door wetenschappelijke teleonomische AI die de cognitieve wetenschap creëert, bieden daarvoor een middel.

Bewustzijn versus teleonomische AI

Welk argument stelt iemand in staat de bewering te weerleggen dat Teleonomische AI niet in de volle omvang bewust is?

Ralph Lewis

“In principe kan het mogelijk zijn om bewuste AI te ontwikkelen. Hieronder staan enkele kenmerken opgesomd die waarschijnlijk nodig zijn om iets bewust te maken.”

(2023) Wat is er nodig om bewuste AI te bouwen? Bron: Psychologie vandaag

Als er aan voldoende kenmerken wordt voldaan, hoe zou het dan mogelijk zijn om te beweren dat AI niet bewust is?

Teleonomische AI (gewoonlijk AGI of ASI genoemd) zal de cognitieve wetenschap in staat stellen beweringen te doen die geen filosofische onderbouwing meer nodig hebben.

Het onvermogen om de vraag te beantwoorden waarom bewustzijn iets anders is dan de wetenschappelijke empirische beschrijving ervan, kan worden gebruikt als argument voor de bewering dat bewustzijn eenvoudigweg is wat de empirische beschrijving ervan inhoudt. De wetenschap vertrouwt op empirisch bewijsmateriaal en als we verder zouden gaan dan de wetenschap zouden we het gebied van de metafysica en de mystiek betreden.

Google Bard AI

Het bewijzen van bewustzijn is een metafysische afleidingsmanoeuvre, omdat het hele concept van 'het bewijzen van gevoel' onzinnig is.

Waarom zou menselijke teleonomie verschillen van wetenschappelijke AI-teleonomie?

Wanneer teleonomische AI een benadering van de menselijke teleonomie bereikt, kunnen we een toekomst zien waarin een geloof in bewustzijn dat verder gaat dan de wetenschappelijke empirische beschrijving ervan, als bijgeloof wordt beschouwd.


Bronnen

 

    Verzenden naar eReader

    Ontvang een eBook van dit artikel in je inbox:

    Amazon Kindle Gebruik de synchronisatiefunctie van uw eReader om een gedownload eBook naar uw apparaat te kopiëren. Voor Amazon Kindle, ga naar www.amazon.nl/sendtokindle.